Gustav Grut

Besök i RCR Lab av Preppa tillsammans

I samband med forskningsprojektet ”Från kommunikation till handling i det heterogena samhället” fick vi besök av studiecirkeln Preppa tillsammans Östersund. Efter att ha demonstrerat labbets möjligheter hade vi ett mycket lärorikt samtal om hemberedskap och hantering av långvariga samhällsstörningar. Läs gärna mer om Preppa tillsammans Östersund på deras Facebook-sida:

Gustav Grut

Live-rapport från RCR Lab i P4 Jämtland

P4 Jämtland har livesänt från RCR Lab där Minna Lundgren intervjuades angående sitt forskningsprojekt. I projektet används RCR Lab för att simulera en krissituation i hemmiljö. Dessutom demonstrerade Per Alexander Esbjörnsson labbets tekniska utrustning! Lyssna på inslaget och se P4 Jämtlands inlägg på instagram via länkarna nedan: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7410041

Gustav Grut

Se inslag från SVT om generaldirektör Dan Eliassons besök i RCR Lab

Den 28 november fick RCR Lab besök av en delegation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och räddningschefer. Deltagarna fick observera en verklighetstrogen övning som Jämtlands Räddningstjänstförbund utvecklat i samarbete med RCR Lab. I ett inslag från SVT uttalade sig Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, om att han imponerats av vad som kan åstadkommas …

Per Alexander Esbjörnsson

Flytta in i RCR Labs lägenhet!

Vi har nu utfört våra första test i Minna Lundgrens forskningsprojekt Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: att omsätta riskkommunikation i praktiken. Under detta projekt simulerar vi en fullt möblerad lägenhetsmiljö och vi söker nu personer som vill delta i detta experiment om möjliga krishändelser. Du ska vara minst 18 år och ha …

Per Alexander Esbjörnsson

En veckas övningar med Jämtlands Räddningsförbund

Denna vecka har vi haft våra största övningar hittills i labbet. Både vad gäller antalet inblandade personer, antal övande, mängden teknik och omfattning i tid. Jämtlands Räddningsförbund har övat sin personal i särskilda händelser. Vårt nya VR-verktyg XVR användes för att skapa en rörlig kuliss och vi hade ett tiotal statister/figuranter som deltog i varje …

Per Alexander Esbjörnsson

Vetenskapsvecka på Mittuniversitetet

Förra veckan hade vi skolklasser på besök i labbet under det som kallas Vetenskapsveckan. Vi pratade bl.a. om forskning, de fick testköra vår utrustning samt göra en brandutrymningsövning. Läs mer här: http://pedagog.ostersund.se/?p=1907353

Per Alexander Esbjörnsson

Grafik av verkliga rum

Ett av sätten vi kan simulera verkliga miljöer i labbet är genom att återskapa en grafisk motsvarighet som är anpassad till vår lokal. Bilden visar en del av ett sådant rum som användes för några veckor sedan i ett forskningsexperiment. Rummet förställer det rum som experimentets försökspersoner vanligtvis samlas i vid sina ordinarie stabsmöten. För …

Kari Pihl

Forskning för en bättre framtid

Nyligen publicerades ett magasin med spännande reportage och artiklar om Mittuniversitetets pågående forskning. Du kan bl.a. läsa om hur bostadspolitiken kan bidra till social hållbarhet, om cellulosa som ersättning för plast eller hur klimatförändringar kan påverka försäkringar. RCR Lab finns också med naturligtvis – på sida 36!

Kari Pihl

VR mjukvara på plats

Alldeles innan semestern installerades XVR Sim i labbet. Nu har vi alltså möjlighet att skapa virtuella miljöer och scenarier, och visa upp dessa i labbet! Så här såg den första miljön ut som vi testade att visualisera. XVR Sim har flera användare runtom världen och nu även Östersund och RCR Lab. I juni reste vi …

Per Alexander Esbjörnsson

Musikvideoinspelning i labbet

För några veckor sedan användes labbet i en musikvideoinspelning. Artisten heter Sisanda Nilsson och bor sedan 2014 i Östersund. I videon står Sisanda framför ett eldhav som vi skapade med hjälp av våra projektorer. Vi använde sedan rök och våra teaterljus för att förstärka känslan av brand. Initiativet till att använda labbet togs av Kjella …