Kari Pihl

Att hantera tekniken i labbet

Många färdigheter skaffar man sig genom erfarenhet, och ett tryggt användande av tekniken i RCR Lab är inget undantag. Jag lär mig fantastiskt mycket när projiceringssystemet inte kickar igång som det brukar, eller när programmeringen i QLab (kontrollsystemet vi använder för att styra ljud, ljus, bild osv.) inte spelar upp den serie med kommandon som jag förväntar mig. Ofta beror det på användarfel, men det är just genom processen av felsökande och problemlösning som jag bygger kunskap, praktisk erfarenhet, och känslan av att vara ”hemma” i labbet.

Det här med att kunna simulera olika miljöer genom 360 graders projektion på väggarna, surround sound, olika ljuseffekter, vibrationer i golvet, rök, olika dofter, höjd eller sänkt temperatur i rummet, infravärme med mera, öppnar verkligen upp fantastiska möjligheter! Just nu är vi inne i en intensiv fas av lärande. Hur använder vi simuleringstekniken på bästa sätt? När vi filmar i 360 grader, vart ska kameran placeras? Hur påverkar storleken på den ”verkliga miljön” känslan i labbet, som är cirka 8×8 meter?

Många av dessa frågor har väckts genom att prova sig fram. För att få igång verksamheten i labbet arbetar vi med utvecklingen av ett enkelt scenario i lättillgänglig miljö – universitetsbiblioteket på Campus Östersund. I en workshop med biblioteksanställda har störningar, avbrott, olyckor, utmaningar, och problem i universitetsbiblioteket diskuterats. Utifrån den diskussionen har vi valt att iscensätta ett scenario där studenter och biblioteksanställda blir varse att en pistolman setts på campus. Nästa steg är att filma scenariot i biblioteket – och sedan att besluta vilken rekvisita som kommer att behövas i labbet, hur vi ska ljussätta scenariot, om ytterligare ljud behövs utöver det som kameran spelar in och så vidare. Vi har en spännande tid framför oss!