Kari Pihl

Coventry University Simulation Centre

Strax innan Påsk så åkte några av oss från projektet på studiebesök till Coventry University Simulation Centre. Simuleringscentret har jobbat med simuleringar i 10 år – först inom byggindustrin och utbildning av arbetsledare, men på senare tid även inom bl.a. krishanterings- och kundserviceområdet. Vi blev otroligt väl bemötta. Personalen var generösa med både tid och information, och deras erfarenheter och lärdomar har lämnat stort avtryck.

Coventry Simulation Centre har ett annorlunda upplägg än RCR Lab. De använder en tio meter bred projiceringsskärm, böjd i 120°. Skärmen används främst för att iscensätta olika miljöer i början av ett träningsscenario. Efter denna inledning förflyttas handlingen sedan till en eller flera fristående baracker, där de som övas kan roll-spela scenarier, samtidigt som de observeras från ett centralt kontrollrum via övervakningskameror installerade i barackerna. Totalt har centret nio baracker i två etage, och varje enskild barack kan inredas flexibelt med skrivbord, anslagstavlor, datorer, telefoner osv. efter behov.

RCR Lab har också möjligheten för scenarier att bestå av olika platser, och för olika delar av ett scenario att spelas upp i olika rum – främst genom RCR rummet våningen nedanför labbet. RCR rummet är länkat till labbet och exempelvis så skulle det kunna användas som en lednings-/stabsplats för att öva kommunikation med personal på olycksplats genom att simulera stressen på en olycksplats i labbet med t.ex. höga ljud, vibrationer, rökutveckling.

Under några av studiebesöken i RCR Lab har det kommenterats att det inte krävs mycket för att människor ska påverkas av simuleringar och Simuleringscentret instämmer. De betonar att det inte behövs mycket för att människor ska sjunka in i en roll – namnskyltar, manualer och säkerhetsvästar med varumärkesenlig design är alla utmärkta artefakter. Dessutom pekar de ut kartor som väldigt värdefulla när man befinner sig framför skärmen och överskådar en virtuell värld, för att deltagare ska få känslan att de befinner sig i miljön där ett scenario tar plats.