Kari Pihl

En reklamfilm om RCR Lab

Vi har spelat in en reklamfilm om labbet. Även om det naturligtvis är allra bäst att personligen se och uppleva labbmiljön, så förstår vi att det inte är realistiskt för flera potentiella användare runtom i landet och internationellt.

I filmen har vi försökt visa upp vad tekniken möjliggör. Visualisering i kombination med surroundljud, vibrationer och dofter, kan betyda att du upplever en simulerad miljö, t.ex. en trafikmiljö, på ett djupare sätt. Du står vid en trafikplats, hör hur en lastbil närmar sig på avstånd innan du ser den åka förbi på din vänstra sida, känner golvet vibrera av lastbilens tyngd och doften av diesel då den kört förbi dig.

Att försöka visa det här på film var inte helt enkelt men vi hoppas att den väcker nyfikenhet!

Filmen producerades av Per Alexander Esbjörnsson, multimediautvecklare och tekniskt ansvarig i labbet, med hjälp av andra involverade i projektet. Stort tack till alla statister som bidrog med sin tid!