Kari Pihl

Forskning för en bättre framtid

Nyligen publicerades ett magasin med spännande reportage och artiklar om Mittuniversitetets pågående forskning. Du kan bl.a. läsa om hur bostadspolitiken kan bidra till social hållbarhet, om cellulosa som ersättning för plast eller hur klimatförändringar kan påverka försäkringar. RCR Lab finns också med naturligtvis – på sida 36!