Per Alexander Esbjörnsson

Grafik av verkliga rum

Ett av sätten vi kan simulera verkliga miljöer i labbet är genom att återskapa en grafisk motsvarighet som är anpassad till vår lokal. Bilden visar en del av ett sådant rum som användes för några veckor sedan i ett forskningsexperiment. Rummet förställer det rum som experimentets försökspersoner vanligtvis samlas i vid sina ordinarie stabsmöten. För att skapa grafiken har vi först fotat av rummet och sedan kombinerat dessa bilder med ritade ytor i en dator.
I just detta experiment tittade vi på informationsflöde och de beslut som tas innan en kris uppstår samt i krisens inledning.