Per Alexander Esbjörnsson

Flytta in i RCR Labs lägenhet!

Vi har nu utfört våra första test i Minna Lundgrens forskningsprojekt Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: att omsätta riskkommunikation i praktiken.

Under detta projekt simulerar vi en fullt möblerad lägenhetsmiljö och vi söker nu personer som vill delta i detta experiment om möjliga krishändelser. Du ska vara minst 18 år och ha svenska som modersmål eller som andraspråk. Du deltar med din partner, eller annan person från samma hushåll, eller en granne. Experimentet tar ca 1,5-2 timmar.

Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta Minna Lundgren på 010-142 88 19, eller minna.lundgren@miun.se