Gustav Grut

Se inslag från SVT om generaldirektör Dan Eliassons besök i RCR Lab

Den 28 november fick RCR Lab besök av en delegation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och räddningschefer. Deltagarna fick observera en verklighetstrogen övning som Jämtlands Räddningstjänstförbund utvecklat i samarbete med RCR Lab. I ett inslag från SVT uttalade sig Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, om att han imponerats av vad som kan åstadkommas i labbet och ansåg att RCR Lab bör användas som en nationell resurs.

Se inslaget från SVT om besöket i länken nedan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/eld-och-lagor-for-mittuniversitetets-risk-och-krislabb