Gustav Grut

Besök i RCR Lab av Preppa tillsammans

I samband med forskningsprojektet ”Från kommunikation till handling i det heterogena samhället” fick vi besök av studiecirkeln Preppa tillsammans Östersund. Efter att ha demonstrerat labbets möjligheter hade vi ett mycket lärorikt samtal om hemberedskap och hantering av långvariga samhällsstörningar.

Läs gärna mer om Preppa tillsammans Östersund på deras Facebook-sida:

https://www.facebook.com/groups/621369448394636