Gustav Grut

Filmproduktion i labbet

I syfte att anpassa demonstrationer av RCR Lab till den rådande situationen med Covid-19 har vi som jobbar i labbet producerat en hel del filmmaterial på sistone. Vi har gjort ett antal filmklipp i labbet där vi berättar om RCR Lab, Risk- och forskningscentrum och alla simuleringsverktyg som vi har tillgång till. Vi har gjort både en svensk- och en engelskspråkig version. Dessa filmklipp kommer vi sedan kunna använda för att hålla demonstrationer på ett säkert vis på digital väg!