Gustav Grut

Status för labbet

Här kommer en kort statusuppdatering för RCR Lab! På grund av situationen med covid-19 har den senaste perioden inneburit att vi som jobbar i labbet har behövt ställa om verksamheten. Vissa inplanerade aktiviteter i labbet har blivit senarelagda, medan andra aktiviteter har anpassats efter rådande omständigheter. Som tidigare nämnts här på bloggen så har vi producerat ett filmmaterial för att bl.a. kunna hålla demonstrationer av labbmiljön och dess simuleringsverktyg på digital väg. Arbetet med detta filmmaterial fortsätter och ser riktigt lovande ut! I dessa sommartider arbetar vi även med att uppdatera olika delar av labbet.