Besök i RCR Lab av Preppa tillsammans

I samband med forskningsprojektet ”Från kommunikation till handling i det heterogena samhället” fick vi besök av studiecirkeln Preppa tillsammans Östersund. Efter att ha demonstrerat labbets möjligheter hade vi ett mycket lärorikt samtal om hemberedskap och hantering av långvariga samhällsstörningar. Läs gärna mer om Preppa tillsammans Östersund på deras Facebook-sida:

Live-rapport från RCR Lab i P4 Jämtland

P4 Jämtland har livesänt från RCR Lab där Minna Lundgren intervjuades angående sitt forskningsprojekt. I projektet används RCR Lab för att simulera en krissituation i hemmiljö. Dessutom demonstrerade Per Alexander Esbjörnsson labbets tekniska utrustning! Lyssna på inslaget och se P4 Jämtlands inlägg på instagram via länkarna nedan: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7410041

Se inslag från SVT om generaldirektör Dan Eliassons besök i RCR Lab

Den 28 november fick RCR Lab besök av en delegation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och räddningschefer. Deltagarna fick observera en verklighetstrogen övning som Jämtlands Räddningstjänstförbund utvecklat i samarbete med RCR Lab. I ett inslag från SVT uttalade sig Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, om att han imponerats av vad som kan åstadkommas …