Flytta in i RCR Labs lägenhet!

Vi har nu utfört våra första test i Minna Lundgrens forskningsprojekt Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: att omsätta riskkommunikation i praktiken. Under detta projekt simulerar vi en fullt möblerad lägenhetsmiljö och vi söker nu personer som vill delta i detta experiment om möjliga krishändelser. Du ska vara minst 18 år och ha …

En veckas övningar med Jämtlands Räddningsförbund

Denna vecka har vi haft våra största övningar hittills i labbet. Både vad gäller antalet inblandade personer, antal övande, mängden teknik och omfattning i tid. Jämtlands Räddningsförbund har övat sin personal i särskilda händelser. Vårt nya VR-verktyg XVR användes för att skapa en rörlig kuliss och vi hade ett tiotal statister/figuranter som deltog i varje …

Vetenskapsvecka på Mittuniversitetet

Förra veckan hade vi skolklasser på besök i labbet under det som kallas Vetenskapsveckan. Vi pratade bl.a. om forskning, de fick testköra vår utrustning samt göra en brandutrymningsövning. Läs mer här: http://pedagog.ostersund.se/?p=1907353

Grafik av verkliga rum

Ett av sätten vi kan simulera verkliga miljöer i labbet är genom att återskapa en grafisk motsvarighet som är anpassad till vår lokal. Bilden visar en del av ett sådant rum som användes för några veckor sedan i ett forskningsexperiment. Rummet förställer det rum som experimentets försökspersoner vanligtvis samlas i vid sina ordinarie stabsmöten. För …

Musikvideoinspelning i labbet

För några veckor sedan användes labbet i en musikvideoinspelning. Artisten heter Sisanda Nilsson och bor sedan 2014 i Östersund. I videon står Sisanda framför ett eldhav som vi skapade med hjälp av våra projektorer. Vi använde sedan rök och våra teaterljus för att förstärka känslan av brand. Initiativet till att använda labbet togs av Kjella …