Här finner du bloggar från  Mittuniversitetet.

Ledningsbloggen

Ledningen för Mittuniversitetet, bloggar om sådant som händer inom universitetet.

Forskarbloggen

Här bloggar några av våra forskare. Läs mer om deras tankar och  funderingar.

CER-bloggen

Ekonomiforskare från CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet – samt företag och offentliga organisationer i CER-nätverket kommenterar och reflekterar över ekonomiska skeenden regionalt, nationellt och globalt.

Berättelser om det moderna

I ”Berättelser om det moderna” bloggar Ann-Catrine Edlund om vykort och deras sociala och kulturella betydelse i det moderna samhället under det tidiga 1900-talet.

RCR lab bloggar om IFRU-projektet 

I den här bloggen kommer du att kunna följa arbetet i RCR Lab och projektet ”Innovativ forskning för regional utveckling” (IFRU) som ska utveckla och etablera labbet genom att skapa scenarion, utveckla metoder och bygga samarbeten med aktörer utanför Mittuniversitetet.

Intresserad?

Vill du ha en egen blogg? Kontakta webb@miun.se