Ledningsbloggen

Ledningen för Mittuniversitetet, bloggar om sådant som händer inom universitetet.